Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Aktuality z kultury

Poděkování - Tříkrálová sbírka Charity ČR

V prvních dnech letošního roku se v celé republice a také v Jedovnicích konala tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR. Jménem Charity bych chtěla poděkovat jedovnickým skautům, kteří neváhali a chodili dům od domu, kde přinášeli požehnání a do zapečetěných kasiček vybírali peníze na pomoc potřebným. Poděkování patří take dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli částkou 61 565 Kč (minulý rok 55 026 Kč). V neposlední řadě patří poděkování městysu Jedovnice za vstřícnost a podporu této akce.
Marie Sedláková, koordinátorka sbírky

Jedovnický videožurnál – leden 2018

byl vložen do sekce Videožurnál on-line. Obsahuje 12 příspěvků a dva přídavky.
Délka cca 85 minut.

Tříkrálový koncert

se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018 od 18 hodin v sále v Chaloupkách. Vstupné dobrovolné. Výtěžek z akce bude předán organizaci Charita Blansko. Těší se kapela Třetí podání a hosté. Viz plakát ve více.

Blanenský videožurnál listopad 2017

vysíláme na JIK od této středy 26. prosince od 20:05 hod. do neděle 31. prosince.

Jedovnický videožurnál – prosinec 2017

byl vložen do sekce Videožurnál on-line. Obsahuje 11 příspěvků a jeden přídavek. Délka cca 60 minut.

Koledy Olšověnky u radnice

I letos bude před radnicí o Štědrém večeru vyhrávat koledy dechová hudba Olšověnka. Začátek
v neděli 24. 12. 2017 před ÚM ve 22:30 hodin.

Vánoční bohoslužby

24. 12.:
a) Dětská v 15:30 hod.
b) Půlnoční ve 23:00 hod.

25. a 26. 12.:
a) ranní v 7:30 hod.
b) hrubá v 10:30 hod.

Stránky

Kalendář

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017
Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2017
Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení - BD Křtiny
Výpis z usnesení z 28. zastupitelstva městyse konaného dne 15. 5. 2018
Výpis z usnesení z 64. schůze rady městyse konané dne 15. 5. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík