Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Odpoledne s hasiči u příležitosti svátku sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice zve na Odpoledne s hasiči u příležitosti svátku sv. Floriána. 

Akce se koná v neděli 5. května 2019 od 14:00 hod. na pískové ploše vedle tenisových kurtů.

V 15:00 a 16:00 hod. proběhne ukázka vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel v podání mladých hasičů. 
Pro zájemce bude možnost svezení na hasičském člunu po rybníku Olšovci. Pro děti budou připraveny různé dovednostní soutěže a prohlídka hasičské techniky. 

Na závěr bude zapálena vatra s možností opékání špekáčků. Špekáčky možno zakoupit na místě.

Občerstvení zajištěno.

Kalendář

Veřejná výzva - místo pečovatel/pečovatelka v DPS Jedovnice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Záměr pronájem parkovacích ploch - výlov Olšovce
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci (ul. Podhájí)

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík