Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Výcvik strojníků na autopolygonu Brno

V sobotu 6. a 20. října se čtyři strojníci naší jednotky zúčastnili výcviku na výcvikovém autopolygonu brněnského automotodromu. Výcvik byl zaměřen na zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II se zásahovými vozidly hmotnostní kategorie nad 14 t.

Řidiči si mohli vyzkoušet zvládnutí ovládání vozidla v krizových situacích, zvládání jízdy a ovládání vozidla na kluzkém povrchu. Protože byla v letošním roce pro naši JSDH pořízena nová cisternová automobilová stříkačka, i tento odborný výcvik napomohl k lepšímu zvládnutí ovládání nové CAS. Výcvik mohl proběhnout díky finanční podpoře z Jihomoravského kraje, který se podstatnou částí podílel na financování celé akce z dotace „Zdokonalování řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II“.

Výcvikem se zkvalitnily a zdokonalily odborné schopnosti strojníků pro výkon činnosti u jednotky požární ochrany městyse Jedovnice.

Video zde.

Michal Prause
velitel jednotky

Výsledek obrázku pro jmk logo

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznam poplatníků komunálního odpadu za rok 2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci (ul. Podhájí)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 21.2.2019
Výběrové řízení: sociální pracovník / pracovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík