Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v Jedovnicích

Starosta městyse Jedovnice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MF č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF č. 396/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Pokud nedojde ke zvolení senátora v tomto termínu (prvním kole), druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 14. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 15. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

3. Místem konání voleb:

* okrsek č. 1 - Městečko – obřadní síň v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Havlíčkovo náměstí, Jiráskova, Vyškovská, Habeš, Podhájí, Nad Rybníkem, Na Větřáku, Barachov, Zaměstí, Olšovecká, Legionářská, Kostelní, Za Kostelem, U Hrubé lípy, Sadová, Riviera

 

* okrsek č. 2 - Chaloupky - zasedací místnost č. 3 v přízemí budovy Úřadu městyse Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, pro voliče bydlící v ulicích: Na Kopci, Tyršova, Kopeček, Palackého, Brněnská, Salajna, K Propadání, Absolonova, Hybešova, Wanklova, Zahradní, U Dymáku, Kniesova, Pod Horkou

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. Všechny doklady, jimiž se prokazuje totožnost nebo státní občanství, musí být platné.

5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

6. Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V tomto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

V Jedovnicích dne 19. 9. 2016

 

Ing. Jaroslav Šíbl

starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Záměr prodeje části pozemku p.č. 3
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 462/32
Záměr prodeje části pozemku p.č. 459/1
Záměr na bezúplatný pronájem pozemků
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - SPŠ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík