Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 20. března 2018 v 18:00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

  1. Rozpočet městyse Jedovnice pro rok 2018
  2. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse
  3. Stanovení počtu členů zastupitelstva městyse pro volební období 2018 - 2022
  4. Schválení OZV č. 1/2018, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
  5. Schválení zápisu ze schůze finančního výboru  
  6. Povinnost spolufinancování PS zřizované městysem
  7. Různé
  8. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene a Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek s panem Josefem Trojáčkem

 

V Jedovnicích 12. 3. 2018 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o vylosovaném pořadí volebních stran pro komunální volby
Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro komunální volby
Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovité věci
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce
Záměr prodeje pozemku p.č. 1414/3b

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík