Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

 

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 15. května 2018 v 17.00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20. 

Program:

  1. Schválení příkazní smlouvy s WebSport&Consulting service s. r. o. na administraci VŘ „Pořízení nové CAS“
  2. Schválení příkazní smlouvy s Energy Benefit Centre a.s., na administraci projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ“
  3. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
  4. Schválení smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě soc. služeb

 

V Jedovnicích 4. 5. 2018

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017
Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2017
Vyrozumění účastníků řízení o odvolacím řízení - BD Křtiny
Výpis z usnesení z 28. zastupitelstva městyse konaného dne 15. 5. 2018
Výpis z usnesení z 64. schůze rady městyse konané dne 15. 5. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík