Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

 

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 15. května 2018 v 17.00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20. 

Program:

  1. Schválení příkazní smlouvy s WebSport&Consulting service s. r. o. na administraci VŘ „Pořízení nové CAS“
  2. Schválení příkazní smlouvy s Energy Benefit Centre a.s., na administraci projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ“
  3. Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti
  4. Schválení smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě soc. služeb

 

V Jedovnicích 4. 5. 2018

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Usnesení - přerušení územního řízení - bytový dům, k.ú. Křtiny
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení ze 71. schůze rady městyse konané dne 4. 10. 2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice, označených jako Je2, Je3, Je4, Je5, Je6, Je7, Je8, Je10, Je12

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík