Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Jednou za dva měsíce vychází tištěný Jedovnický zpravodaj, černobílý časopis formátu A5. Kromě zpráv úřadu obsahuje i usnesení rady a zastupitelstva, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších spolků a organizací. Do Jedovnického zpravodaje můžete zadat i placenou inzerci.

Adresa redakce: Havlíčkovo nám. č. 71, 679 06 Jedovnice, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz

Redakční rada: Mgr. Soňa Plchová (šéfredaktorka, tel. 721 448 407), Michaela Doleželová (zástupkyně šéfredaktorky, tel. 516 442 284, 723 205 622 - knihovna), Mgr. Zdeněk Doležel.

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz nebo osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně.

Inzerci přijímá paní Božena Ševčíková, kulturní referentka ÚM Jedovnice, e-mail kultura@jedovnice.cz, tel. 516 528 213.

Ceník inzerce a podrobnější pravidla a doporučení pro příspěvky do Jedovnického zpravodaje najdete v Zásadách pro vydávání Jedovnického zpravodaje, které byly schváleny Zastupitelstvem městyse Jedovnice (usnesením č. 22/12 ze dne 25. 5. 2017) - zde níže:

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení z 2. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 27. 11. 2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.12.2018 - ČOV
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 14.12.2018 - celá obec
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 6.12.2018 - Větřák

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík