Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211
foto Václav Trmač 9/2018

Splatnost poplatků za odpad, KTV
a nájem pozemků je 30. září 2018 - viz zde.

Při průjezdu Jedovnicemi nadále projíždíte stavbou!
Dbejte zvýšené opatrnosti!

Závody motorových člunů
se letos uskuteční až 29. a 30. 9. - viz pozvánka.

Aktuality vkládá v pondělí podvečer redakce infokanálu tak, aby byly připraveny na 18:00 hod.

Úhrada poplatků odpad, KTV a nájem pozemků

za rok 2018. Připomínáme občanům, že termín úhrady uvedených poplatků je do 30. září 2018! Nenechávejte platbu na poslední chvíli. Včas nezaplacené poplatky může správce zvýšit až na trojnásobek.

Kalendář

Elektronická dražba
Záměr směny pozemku p.č. 2533/2 za pozemek p.č. 2534/2
Záměr pronájmu části nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí: Pitná voda Jedovnicko, II. etapa, k.ú. Kotvrdovice, k.ú. Senetářov, k.ú. Lipovec u Blanska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík