Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

KNIHOVNA

Jedovnická knihovna má od listopadu 2013 vlastní internetové stránky a to na adrese: 

Nová provozní doba knihovny platná od 1. 4. 2016:

Pondělí

08:30 – 11:00

13:00 – 15:00

Úterý

08:30 – 11:00

13:00 – 16:00

Středa

08:30 – 11:00

13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:30 – 11:00

13:00 – 17:00

Pátek

08:30 – 11:00

zavřeno


Adresa: Jedovnice, Havlíčkovo nám. 311. Mapa zde.
tel.: 516 442 284
e-mail: knihovna@jedovnice.cz .

Katalog knih jedovnické knihovny je nyní on-line. Aktuální dostupnost jednotlivých knih zjistíte zde.
Pokud tato aplikace nefunguje, informujte prosím mailem knihovnu.

Knihovna odebírá listy regionů, měsíčník regionů Blansko, Boskovice a Letovice.
 
 

Místní knihovna Jedovnice je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.

Počátky knihovnické činnosti jsou spojeny se založením spolku Vlastimil v roce 1863. 

Obecní knihovna byla zřízena z rozhodnutí obecního zastupitelstva v roce 1920. V roce 1966 získala místnost v budově MNV. V roce 1977 byla profesionalizována. Od roku 1987 sídlí v samostatné budově na Havlíčkově nám. 311. 

Fond knihovny tvoří asi 12 500 svazků. Součástí je regionální literatura. Knihovna odebírá 4 tituly časopisů, umožňuje přístup na internet. 

V roce 2004 započala knihovna s automatizací knihovních procesů v programu Clavius. Automatizace byla v roce 2013 plně dokončena. Od roku 2002 mají návštěvníci k dispozici počítačové pracoviště se scannerem, tiskárnou a připojením na internet. 

Protože se knihovna potýká s nedostatkem prostoru, je činnost zaměřena především na výpůjční službu. Od roku 2003 je součástí knihovny informační středisko. Zřízením informačního střediska poskytuje knihovna informace regionálního charakteru z oblasti cestovního ruchu. Zajišťuje prodej map a brožur a umožňuje získání propagačních a informačních materiálů týkajících se Jedovnic a okolí. 

Pro financování své činnosti využívá knihovna grantové programy Ministerstva kultury. V roce 2001 získala z programu VISK3 PC s připojením na internet, v roce 2004 PC s programem Clavius. Každoročně získáváme knihy z projektu Česká knihovna. 

Knihovna využívá služeb Moravské zemské knihovny, úseku okresní metodiky Blansko

V knihovně zároveň sídlí Informační centrum.

DOKUMENTY

FOTOGALERIE

Kalendář

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů
Výpis z usnesení z 23. zastupitelstva městyse konaného dne 11. 7. 2017

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík