Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Územní plán - změny

Soubor
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Územního plánu Jedovnice (pdf, 132.28 KB)
Text (pdf, 248.93 KB)
1. Výkres základního členění území 1 : 10 000 10/2018 (pdf, 559.75 KB)
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 – 2a 10/2018 (pdf, 1.38 MB)
2. Hlavní výkres 1 : 5 000 – 2b 10/2018 (pdf, 157.48 KB)
6. Energetika a spoje – výřez 1 : 5 000 10/2018 (pdf, 485.44 KB)
7. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – výřez 1 : 5 000 (pdf, 477.33 KB)
8. Koordinační výkres 1 : 5 000 (pdf, 3.63 MB)
9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL – výřez 1 : 5 000 (pdf, 640.81 KB)
Odůvodnění vč. srovnávacího textu (pdf, 1.34 MB)
Textová část (pdf, 12.47 MB)
Grafická část 1 (pdf, 1.65 MB)
Grafická část 2 (pdf, 2.01 MB)
Změna č. 2: Textová část - odůvodnění (pdf, 1.01 MB)
Změna č. 2: Textová část - řešení (pdf, 264.01 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 1 - Základní členění území (pdf, 558.37 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 2 - Hlavní výkres: část A (pdf, 943.63 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 2 - Hlavní výkres: část B (pdf, 154.21 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 6 - Energetika a spoje (pdf, 484.74 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 7 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 476.11 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 8 - Koordinační výkres (pdf, 3.63 MB)
Změna č. 2: Výkres č. 9 - Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL (pdf, 628.76 KB)
Změna č. 2: Výkres č. 10 - Širší vztahy (pdf, 8.77 MB)

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznam poplatníků komunálního odpadu za rok 2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici a místní komunikaci (ul. Podhájí)
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 8.3.2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané 21.2.2019
Výběrové řízení: sociální pracovník / pracovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík