Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Komise a výbory

Finanční výbor
předseda: Michal Prause
členové: PharmDr. Stanislav Fránek, Ing. Petr Gabriel, Ing. Oldřich Horák, Jan Jelínek, Miroslav Marinčák, Mgr. Renata Valentová, Ing. Irena Žižková, Jaroslav Zelinka
tajemnice: Ing. Veronika Průchová

Kontrolní výbor
předseda: Jaroslav Charvát
členové: Bc. Michal Knecht, Roman Pernica, Ing. Romana Pernicová, Jana Sehnalová
tajemnice: Olga Keprtová

Komise stavební a územního plánování
předseda: Ing. Josef Vágner
členové: Miroslav Kozel, Pavel Gryga, Ing. Miroslav Kala, Antonín Šebela, Dominika Žáková, Ing. et Ing. Michal Šebela, Vladimír Klein, Roman Žilka, Leoš Blažek
tajemník: Josef Král   

Komise životního prostředí
předseda: Ing. Jaromír Halámka
členové: Lukáš Kunc, Dana Marková, Libor Vymazal
tajemník: Tomáš Kratochvil

Komise sociálně zdravotní
předseda: Daniela Stará
členové: Renata Kleinbauerová, Pavel Ondráček, DiS., Mgr. Tereza Mrhálková, Mgr. Michal Ševčík
tajemnice: Ing. Marta Tesařová

Komise kulturní
předseda: Ing. Josef Plch
členové: Ing. Barbara Magulová, Ivana Pernicová, Jana Janíčková, Jiří Roudný, Mgr. Jitka Vávrová, Mgr. Soňa Plchová, Olga Keprtová, Michaela Doleželová
tajemnice: Božena Ševčíková

Komise pro spolkovou činnost
předsedkyně: Bc. Lenka Šebelová DiS.
členové: Michaela Doleželová, Bc. Michal Farlík, Leoš Blažek, Zdeněk Lehký, Svatava Paarová, Lukáš Králík, Miroslav Špaček, Mgr. Anna Bayerová
tajemnice: Michaela Doleželová

Komise pro občanské záležitosti
předsedkyně: Mgr. Hana Šíblová
členové: Ivana Pernicová, Ing. Jana Gabrielová, Anna Kohoutková, Jana Sehnalová, Ivo Máčel, Božena Ševčíková, Mgr. Anna Bayerová, Ing. Josef Plch, Dagmar Jannová, Emílie Kovaříková, Alena Dvořáková, Drahomíra Pernicová, Tatiana Přibylová
tajemnice: Zdeňka Nečasová

Komise pro mezinárodní spolupráci
předseda: MUDr. Aleš Kleinbauer
členové: Ing. Radek Fiala, Ing. Oldřich Horák, Magdalena Šíblová, Pavel Gryga, Mgr. Zdeněk Doležel, Mgr. Hana Doleželová, Ivana Kučerová, JUDr. Emil Procházka, Mgr. Vlastimil Šíbl, Michal Prause, Mgr. Kateřina Pinková, JUDr. Jiří Pokorný, Mgr. Vladimíra Šůstková Zukalová, Ing. Barbara Magulová, Mgr. Jitka Langrová, Mgr. Marie Doleželová, MUDr. Aleš Kleinbauer, Adrian Hrivík, Jan Zukal, Mgr. Sylva Hudcová
tajemnice: Božena Ševčíková

Poznámka: rada městyse jmenuje své komise, zastupitelstvo městyse jmenuje své výbory (ze zákona nejméně dva a to finanční a kontrolní).

Kalendář

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nabídka pozemků k pronájmu
Veřejná vyhláška, rozhodnutí - novostavba bytového domu, k.ú. Jedovnice
Výpis z usnesení z 26. zastupitelstva městyse konaného dne 23. 1. 2018
Výpis z usnesení z 59. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík