VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Žádost o nájem sociálního bytu
Pravidla pro přidělování soc. bezb. bytů
Kastrace - Žádost o poskytnutí finančního daru na kastraci koček a kocourů
Kastrace - Pravidla poskytování finančního daru na kastraci koček a kocourů
Vyhláška č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce.pdf
Provozní řád obecní budovy v Chaloupkách
Ceník městyse Jedovnice za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích městyse Jedovnice ve vyhrazených místech placeného stání
OZV č. 6-2023 o poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf
OZV č. 5-2023 o poplatku z pobytu.pdf
OZV č. 7-2023 o poplatku ze psů.pdf
OZV č. 4-2023 o poplateku ze systému odpadového hospodářství.pdf
Podmínky vydávání parkovacích karet
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ, ŠD a ŠK
Provozní řád dětského hřiště Olšovecká
Provozní řád multifukčního hřiště
Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Směrnice pro činnost kamerového systému městyse Jedovnice
Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice
Plán rozvoje sportu městyse Jedovnice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o pořádání o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných společenských akcí k zajištění veřejného pořádku
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
Pravidla Jedovnického infokanálu
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV
OZV č. 4/2016, kterou se ruší OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 8/1995 Provozní řád rekreační oblasti Jedovnice
  Prosím čekejte...