VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Řád rekreační oblasti
Provozní řád terénních úprav v lokalitě bývalé skládky v k. ú. Kotvrdovic
OZV č. 2/2016 kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku z VHP
OZV č. 1/2016 kterou se ruší OZV č. 11/1999 o zřízení FRB
Tržní řád - nařízení městyse č. 1/2013
OZV 1 / 2012 - omezení provozní doby hostinských zařízení
OZV 3/2011 o zákazu používání alkohol. nápojů a omamn. látek na veřejnosti
OZV 4/2011 o zabezpečení veřejného pořádku - pyrotechnika
Povodňový plán městyse Jedovnice
Dodatek č. 1 ke Směrnici o poskytování informací
Nařízení rady - cena za použití technických prostředků zabráňujících odjezdu vozidla
OZV č. 1/2010 - o udržování čistoty na veřejném prostranství
Příloha č. 1 k OZV 1/2010 - o udržování čistoty na veřejných prostranstvích
OZV 1/2008 o komunitním kompostování
Směrnice č. 4/2008 - o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
OZV č. 7/1995
OZV č. 3/1995 - o obecní policii
OZV č. 7/2007, kterou se ruší a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 14 o systému sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Řád pro ohlašovnu požáru
Požární řád obce Jedovnice
OZV č. 3/2004, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Jedovnice
OZV č. 2/2004, kterou se ruší vyhláška č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy, školní družiny a školního klubu.
Nařízení č. 1/2004 o podmínkách spalování rostlinných materiálů
Opatření č. 1/2006 - řád veřejného pohřebiště v Jedovnicích
  Prosím čekejte...