ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE

Člen zastupitelstva Funkce Předseda E-mail
Ing. Irena Žižková starostka

starosta@jedovnice.cz

Marie Gabrielová místostarostka komise sociálně zdravotní

mistostarosta@jedovnice.cz

RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. členka rady městyse komise pro občanské záležitosti

anna.bayerova@jedovnice.cz

Ing. Josef Plch člen rady městyse komise kulturní

josef.plch@jedovnice.cz

Jarmila Stehlíková členka rady městyse komise spolková

jarmila.stehlikova@jedovnice.cz

Leoš Blažek

leos.blazek@jedovnice.cz

Mgr. Dominika Cejnarová komise stavební

dominika.cejnarova@jedovnice.cz

Iva Kocmanová komise životního prostředí

iva.kocmanova@jedovnice.cz

Ing. Gustav Magula finanční výbor

gustav.magula@jedovnice.cz

Mgr. Petr Magula

petr.magula@jedovnice.cz

Ing. Josef Matuška

josef.matuska@jedovnice.cz

Michal Prause

michal.prause@jedovnice.cz

Ing. Jaroslav Šíbl kontrolní výbor

jaroslav.sibl@jedovnice.cz

Zdenek Škvařil

zdenek.skvaril@jedovnice.cz

Mgr. Jitka Teturová

jitka.teturova@jedovnice.cz

  Prosím čekejte...