KOMISE A VÝBORY

Finanční výbor

předseda: Ing. Gustav Magula
členové: Lenka Žáková, Ing. Radek Hédl, Hana Formánková, Ing. Petr Gabriel st., Miroslav Marinčák, Kateřina Klimešová
tajemnice: Ing. Veronika Průchová


Kontrolní výbor

předseda: Ing. Jaroslav Šíbl
členové: Mgr. Jiřina Novotná, Bc. Lenka Šebelová, DiS., PharmDr. Stanislav Fránek, Mgr. Renata Valentová, Mgr. Jitka Teturová, Ivo Máčel
tajemnice: Hana Hrušková


Komise výstavby a územního plánování

předseda: Mgr. Dominika Cejnarová
členové: Ing. Josef Plch, David Lerch, Luboš Sedlák, Leoš Blažek, Ing. Miroslav Kala, Ing. Josef Vágner, Ing. Roman Šůstek, Ing. Šárka Trusinová, Vladimír Žižka, Josef Král, Marek Musil, Renata Kleinbauerová, Hana Formánková, Ing. Jiří Doležel, Petr Novotný
tajemník: Ing. Jindřich Tejkl


Komise životního prostředí

předseda: Iva Kocmanová
členové: Libor Vymazal, Josef Tesař, Ivo Máčel, Martin Chlup, Ing. Arch. Mgr. Monika Vávrová, Zdeněk Škvařil, Ing. Petr Gabriel, st., Jarmila Plisková, Ing. Anna Ševčíková, Mgr. Sylvie Kocmanová, Ing. Barbara Magulová
tajemník: Ing. Jindřich Tejkl


Komise sociálně zdravotní

předseda: Marie Gabrielová
členové: JUDr. Mgr. Bc. Kamil Pospíšil, LL.M., Renata Kleinbauerová, Jarmila Holá, Daniela Vrábelová
tajemník: Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná


Komise kulturní

předseda: Ing. Josef Plch
členové: Mgr. Bc. Kateřina Mašová, Leoš Blažek, Mgr. Kateřina Veselá, Ing. Barbara Magulová, Marcela Urbánková, Kateřina Magulová, Miroslav Beneš, Mgr. Soňa Plchová, Mgr. Jitka Vávrová, Ing. Barbara Magulová
tajemník: Michaela Doleželová


Komise spolková

předseda: Jarmila Stehlíková
členové: Svatava Paarová, Josef Tesař, Leoš Blažek, Petr Nezval, Blažena Řezníčková, Martina Stehlíková, Mgr. Sabina Autratová, Anna Trojáčková, Pavlína Héčová, Dagmar Vymazalová, Iva Hemzalová, Jiří Rimpler, Bc. Lenka Šebelová, Matěj Tetur, Mgr. Petr Magula, Ing. Jana Tesařová Gabrielová, František Marek, Mgr. Aleš Dědeček
tajemník: Michaela Doleželová


Komise cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce

předseda: Mgr. Dominika Cejnarová
členové: Bc. Lukáš Kocman, Emanuel Kučera, Tomáš Kouřil, Mgr. Kateřina Škaroupková, Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D., JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, Mgr. Petr Magula, JUDr. Jiří Pokorný, Jaromír Cejnar, Mgr. Světlana Štěpánková, Ing. Josef Pernica, Martin Kovář, Ing. Barbara Magulová, Olga Worring, Bc. Monika Plíšková
tajemník: Lenka Škvařilová


Komise pro občanské záležitosti

předseda: RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
členové: JUDr. Mgr. Bc. Kamil Pospíšil, LL.M., Ing. Jana Tesařová Gabrielová, Ivana Pernicová, Jana Sehnalová, Drahomíra Pernicová, Lenka Žáková, Mgr. Martina Bezděková
tajemník: Tereza Gottwaldová


Poznámka: rada městyse jmenuje své komise, zastupitelstvo městyse jmenuje své výbory (ze zákona nejméně dva a to finanční a kontrolní).

  Prosím čekejte...