SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA MK

Svazek obci s názvem „Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“ vznikl jako přirozená potřeba starostů sousedních obcí. V době vzniku předevšim umožnil společné jednání zastupců obcí a provozovatelů služeb jako je veřejná doprava a odvoz odpadů. Později byly stanovy dány do souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., § 49 a 50.

K dnešnímu dni má svazek 26 členských obcí a je důležitým orgánem ve vztahu ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Byli jsme iniciátory oprav státních silnic v úseku Lažánky – Jedovnice a Kotvrdovice – Lipovec s odbočkou na Senetářov.

Svazek se také vyjadřuje k poskytování finančních prostředků z fondů EU na akce realizované v působnosti svazku, například realizace opatření po komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rájec – Jestřebí a Spešova.

Svazek se podílel také na založení Místní akční skupiny Moravský kras. Toto sdružení je potencionálním příjemcem peněz na tzv. „měkké projekty“. Jedná se především o podporu drobného podnikání v regionu a menší akce v oblasti výchovy a vzdělávání. Jedním z prvních úspěchů je udílení ochranné známky „Regionální produkt“.

Kontaktní informace naleznete na www.spolekmoravskykras.cz

  Prosím čekejte...