AKTUALITY

Aktuality

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr
9. 5. 2024

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

MJED 1983/2024 ze dne 9. 5. 2024

nájmu pozemku parc. č. 1936, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m2 a výpůjčky části pozemku parc. č. 1747/1, ostatní plocha, o výměře cca 51 m2, bezprostředně přiléhající k pronajaté…

Oznámení úřadu městyse
Číst více
Oprava vodovodu a kanalizace v ulici K Propadání a Wanklově ulici
7. 5. 2024

Oprava vodovodu a kanalizace v ulici K Propadání a Wanklově ulici

Informace občanům o plánované opravě vodovodu a kanaliz. přípojek v ulici K Propadání a Wanklově ulici:

Koncem května 2024 budou zahájeny výkopové práce na opravě vodovodu v ulici K Propadání od křižovatky s Absolonovou ulicí, nové…

Oznámení úřadu městyse
Číst více
Pořízení elektrického užitkového vozidla EVOLUTION Trucker 700
23. 4. 2024

Pořízení elektrického užitkového vozidla EVOLUTION Trucker 700

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

Dotace
Číst více
Jazykový kurs češtiny pro cizince
17. 4. 2024

Jazykový kurs češtiny pro cizince

Městysi Jedovnice se podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu ČR na projekt Jazykový kurs češtiny pro cizince v rámci Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v…

Oznámení úřadu městyse
Číst více
Úhrada poplatků pro rok 2024
15. 4. 2024

Úhrada poplatků pro rok 2024

Vážení občané,

od 01. 01. 2024 nabyly účinnosti tyto nové Obecně závazné vyhlášky, které Zastupitelstvo městyse Jedovnice schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2023:

  • č. 4/2023, o místním systému odpadového hospodářství,
Oznámení úřadu městyse
Číst více
Publicita Hrob Ševčíka
22. 12. 2023

Publicita Hrob Ševčíka

Městys obdržel dotaci od JMK z dotačního programu Podpora památek místního významu v JMK v roce 2023 finanční prostředky na Obnovu hrobky Františka Bedřicha Ševčíka a jeho manželky ve výši 33.000Kč.

Celkové náklady na opravu hrobky byly v…

Dotace
Číst více
Návštěva z Aschheimu
6. 11. 2023

Návštěva z Aschheimu

Oslavy výročí vzniku samostatného Československa byly letos v Jedovnicích speciální. V době svátečního víkendu jsme zde hostili naše přátele z partnerských měst Aschheim a Dornach, kteří rádi přijali pozvání také do lampionového průvodu. Projev u…

Dotace
Číst více
Chodníky u okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 - Jedovnice
2. 10. 2023

Chodníky u okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 - Jedovnice

Cílem projektu je výstavba a rekonstrukce chodníků u okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 v Jedovnicích. Součástí projektu jsou stavební úpravy nástupišť autobusové zastávky, bezbariérové přechody pro chodce a nasvětlení dopravního…

Dotace
Číst více
Dotace JMK pro městys Jedovnice
6. 9. 2023

Dotace JMK pro městys Jedovnice

V dubnu získal městys z dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2023 dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 39 000 Kč na projekt „Pojďme spolu trávit více času“.

<p…
Dotace
Číst více
Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - JMK
6. 9. 2023

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace - JMK

V roce 2023 získala naše obec dotaci z rozpočtu JMK na doplnění vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednalo se o výjezdový tablet Samsung se systémem GINA, sadu druhých vývodů dýchacích přístrojů Dräger, 4…

Dotace
Číst více
Provoz a rezervace multifunkčního hřiště
2. 9. 2023

Provoz a rezervace multifunkčního hřiště

Multifunkční hřiště je v provozu celoročně. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní zodpovědnost.

Hřiště je monitorováno kamerovým systémem.

Provozní doba hřiště: březen – říjen 7:00 – 21:00 h. </span…

Oznámení úřadu městyse
Číst více
  Prosím čekejte...