VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ - ARCHIV

Provozní řád budovy v Chaloupkách 3/2023.pdf
Ceník městyse Jedovnice za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích městyse Jedovnice ve vyhrazených místech placeného stání 06/2023.pdf
OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu.pdf
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze užívání veřejného prostranství.pdf
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.pdf
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 3/2021, o nočním klidu
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice
OZV č. 1/2020, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu
OZV č. 1/2018 o nočním klidu
OZV č. 3/2016 o pořádání veřejnosti přístupných kulturních a společenských akcí v městysu Jedovnice
Řád klubu mládeže v lihovaru
OZV č. 11/1999 - o zřízení Fondu rozvoje bydlení obce Jedovnice
Zrušovací vyhláška 2 - 2012 - výherní hrací přístroje
Řád klubu mládeže "Lihovar"
OZV č. 3/2012 - Odpady - místní poplatek
OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška městyse Jedovnice č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 1/2011 O místních poplatcích
Příloha č. 1 k OZV č. 1/2011
OZV č. 1/2011 - o místních poplatcích
Řád rekreační oblasti rybníka Olšovec
Vyhláška č. 2/2010 - o místním poplatku za provozovaný výh. hrací přístroj nebo jiné techn. herní zařízení
OZV č. 3/2008, kterou se mění OZV č. 1/2007 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci, stanovení sazby a výběru tohoto poplatku
OZV č. 1/2007 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci, stanovení sazby a výběru tohoto poplatku
Statut Jedovnického infokanálu
OZV č. 5/2005, o pořádání veřejných produkcí a zajištění
  Prosím čekejte...