AKTUALITY Z MĚSTYSE

Omezení zimní údržby chodníků

Z důvodu poruchy na traktoru, který provádí zimní údržbu chodníků, bude po nezbytně dlouhou dobu jejich údržba částečně omezena.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a ti, kteří mohou a jsou ochotni, aby pomohli s údržbou chodníků před svými nemovitostmi. Těm, kteří se zapojí, předem děkujeme.

Zveřejněno od: 1. 12. 2023 19:40   Zveřejněno do: 8. 12. 2023 19:40  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 1. 12. 2023 19:40

Nalezený mobilní telefon

V pátek 1. 12. 2023 byl na služebnu OP městyse Jedovnice (vhozen do schránky) odevzdán nalezený mobilní telefon zn. Huawei v obalu. Nález byl uložen na OP Jedovnice - tel.: 723 204 979.

Zveřejněno od: 1. 12. 2023 19:39   Zveřejněno do: 10. 12. 2023 19:39  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 1. 12. 2023 19:39

Infolinka k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj provozuje od 1. 12. 2023 do 2. 2. 2024 infolinku k dani z nemovitých věcí na rok 2024 na telefonním čísle 516 487 114 (Blansko a Boskovice).
Infolinka je v provozu každý pracovní den: pondělí až čtvrtek 8:00 – 17:00 hodin, pátek 8:00 – 14:00 hodin.
Zveřejněno od: 1. 12. 2023 19:18   Zveřejněno do: 10. 12. 2023 19:18  
Oznámení Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 1. 12. 2023 19:18

Prodej vánočního cukroví

Cafe Real nabízí prodej vánočního cukroví. Objednat si také můžete minidezerty, chlebíčky a saláty.

Tel.: 733 149 030, caferealjedovnice@gmail.com.

Zveřejněno od: 1. 12. 2023 18:00   Zveřejněno do: 8. 12. 2023 18:00  
Placená reklama Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 1. 12. 2023 18:00

Zákaz ukládání suti do sběrného dvora

Sběrný dvůr přes zimní období od 1. 12. 2023 do odvolání nebere suť.

Zveřejněno od: 1. 12. 2023 17:40   Zveřejněno do: 10. 12. 2023 17:40  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 1. 12. 2023 17:40

Upozornění Obecní policie městyse ke svozu zeleného odpadu

Žádáme občany, aby svým jednáním nenakládali s odpadem viz foto a nedopouštěli se přestupkového jednání proti obecně závazné vyhlášce městyse Jedovnice č. 1/2010, čl. 3 – o ukládání odpadů mimo odpadové nádoby a místa k tomu účelu určená.

V případě zjištění nebo poskytnutí jakékoli informace při takovémto konání kontaktujte Obecní policii Jedovnice – tel.: 723 204 979.

Zveřejněno od: 30. 11. 2023 16:30   Zveřejněno do: 7. 12. 2023 16:30  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 30. 11. 2023 16:30

Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 847 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 15. 12. 2023 do 11:00 hodin na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci „Úřad – Formuláře ke stažení – Majetek obce“.

Zveřejněno od: 29. 11. 2023 18:35   Zveřejněno do: 15. 12. 2023 11:25  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 29. 11. 2023 18:35
Událost Od: 15. 12. 2023 11:00 Do: 15. 12. 2023 11:00

Přerušení elektrické energie

Ve středu 13. 12. 2023 bude od 7:30 do 14:30 hod. vypnuta oblast: část ulice Havlíčkovo náměstí od domů č. 326, 68 a 140 směrem na Kotvrdovice zbytek ulice včetně Jiráskova 29, 28 a 507,ulice Legionářská od Havlíčkova náměstí po domy Legionářská č. 51 a 64, část ulice Kostelní od č. 43 po 39 včetně 33.

Zveřejněno od: 29. 11. 2023 18:30   Zveřejněno do: 13. 12. 2023 15:30  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 29. 11. 2023 18:30
Událost Od: 13. 12. 2023 7:30 Do: 13. 12. 2023 14:30
Přílohy k hlášení
eon_oznameni.pdf Zobrazit

Návrh rozpočtu příjmů i výdajů městyse Jedovnice

pro rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce a v sekci Městys - Rozpočet městyse.
Zveřejněno od: 29. 11. 2023 18:30   Zveřejněno do: 6. 12. 2023 18:30  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 29. 11. 2023 18:30

Nalezený pes

Ve středu 29. 11. 2023 byl v 8:05 hodin na OP městyse Jedovnice předán černý pes – fenka, pravděpodobně lovecké rasy, či rasy obdobné Flat coated retrívr s obojkem, bez evidenční známky. Pes byl odchycen na místní komunikaci u ZŠ Jedovnice a byl umístěn v kotci Úřadu městyse Jedovnice. Tel.: 723 204 979.

Zveřejněno od: 29. 11. 2023 18:28   Zveřejněno do: 6. 12. 2023 18:08  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 29. 11. 2023 18:28

MUDr. Staňková nebude ordinovat

MUDr. Staňková neordinuje od 28. 11. do 5. 12. 2023. Zástup MUDr. Kulhánková Křtiny do pátku 1. 12. 2023,  tel.: 516 414 291. A 4­. 12. a 5. 12. 2023 MUDr. Švendová Lipovec, do 10 hodin, po telefonické domluvě - tel.: 736 218 749.

Zveřejněno od: 27. 11. 2023 16:00   Zveřejněno do: 5. 12. 2023 12:00  
Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních hodin - zubní Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MS 27. 11. 2023 16:00
Událost Od: 28. 11. 2023 7:00 Do: 28. 11. 2023 12:00

Informace k Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov. Na úřední desce budou vyvěšeny do 1. ledna 2024.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlas­tnictví státu. Vlastní seznam je k nahlédnutí na matrice na ÚM.

Celé znění dokumentu bylo zveřejněno na ú­řední desce městyse nebo zde v příloze.

Zveřejněno od: 27. 11. 2023 16:00   Zveřejněno do: 1. 1. 2024 23:59  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 27. 11. 2023 16:00
Událost Od: 1. 12. 2023 12:00 Do: 1. 12. 2023 12:00
Přílohy k hlášení
Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků.pdf Zobrazit

Placená reklama - Prodej vánočních stromků v Rozstání

Termín prodeje: 1. 12. až 22. 12. 2023. Pondělí až pátek 10 – 17 hodin, sobota a neděle 9 – 16 hodin. Rozstání č. p. 364. 

Zveřejněno od: 24. 11. 2023 8:00   Zveřejněno do: 22. 12. 2023 14:00  
Prodej Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 24. 11. 2023 8:00

Městys Jedovnice zveřejňuje záměry

  • MJED 4422/2023 ze dne 22. 11. 2023 – pronajmout pozemek pod chatou č.e. 24, parc.č. 1770, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2 v rekreační oblasti v k.ú. Jedovnice – podrobnosti na úřední desce.
  • MJED 4423/2023 ze dne 22. 11. 2023 – pronajmout pozemek parc. č. 2115/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m2 a 2115/1 o výměře 581m2 v k. ú. Jedovnice – podrobnosti na úřední desce.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 7. 12. 2023 do 15:00 hodin na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci „Formuláře ke stažení – majetek obce“. Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Hana Hrušková, tel.: 516 528 214.

Zveřejněno od: 22. 11. 2023 12:00   Zveřejněno do: 7. 12. 2023 15:00  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 22. 11. 2023 12:00
Událost Od: 7. 12. 2023 15:00 Do: 7. 12. 2023 15:00

Návštěva z Aschheimu

Oslavy výročí vzniku samostatného Československa byly letos v Jedovnicích speciální. V době svátečního víkendu jsme zde hostili naše přátele z partnerských měst Aschheim a Dornach, kteří rádi přijali pozvání také do lampionového průvodu. Projev u pomníku T. G. Masaryka tedy tentokrát zazněl jak v češtině, tak v němčině. Na navazujícím posezení v kulturním domě, které neslo téma „Společně proti předsudkům“, pak hosté spolu s představiteli městyse, zástupci místních spolků i spoluobčanů z ukrajinské komunity shlédli vystoupení žáků a učitelů ZUŠ F. B. Ševčíka, ženského pěveckého sboru Píseň a Jedovnických Tetin. Slavnostní večer doplnila ukázka uměleckých děl akademické sochařky Anny Klimešové a sochaře Petra Ševčíka. V průběhu večera byl i prostor k plánování dalších přeshraničních aktivit a návštěv.

Členové komise cestovního ruchu a mezinárodní spolupráce v kooperaci s městysem Jedovnice i obcí Kotvrdovice připravili pro německé hosty pestrý program. Společně navštívili známé Löw-Beerovy vily, prožili výlet do vesmíru ve Hvězdárně a planetáriu Brno a dokonce se podařilo zajistit i prohlídku Punkevních jeskyní pro členy partnerské komise, kteří náš kraj navštívili úplně poprvé. V rámci sobotního posezení v Kotvrdovicích mohli i díky prezentaci fotografií společně se svými dlouholetými známými a přáteli zavzpomínat na začátky partnerství našich obcí.

Vydařená návštěva nás utvrdila v tom, že přátelské vztahy napříč Evropou mají smysl. Společné aktivity vedou nejen k poznávání nových míst, kultur a zvyků, ale také k celkovému posílení společnosti. Návštěva se mohla uskutečnit díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti.

Zveřejněno od: 6. 11. 2023 17:30   Zveřejněno do: 30. 6. 2024 17:30  
Oznámení úřadu městyse Platí pro: Celý městys
Vytvořil: MK 6. 11. 2023 17:30

UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...