STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY V ÚSEKU JEDOVNICE - KRASOVÁ

csjedovnice-krasova.jpg (105 KB)

Název projektu: Stezka pro chodce a cyklisty v úseku Jedovnice – Krasová

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_038/0014261

Předmětem projektu je výstavba nové smíšené cyklostezky pro pěší a pro cyklisty mezi obcemi Jedovnice a Krasová. Nově vybudovaná cyklostezka o celkové délce 1263 metrů zajistí obyvatelům obou obcí, návštěvníkům i případným turistům bezpečný přesun mezi zmíněnými obcemi.

Maximální způsobilé výdaje projektu: 10 045 000 Kč.

Maximální výše dotace: 9 542 750 Kč.

Realizace projektu: 2021/2022.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  Prosím čekejte...