Městys Jedovnice zveřejňuje záměry

Oznámení úřadu městyse
22. 11. 2023 12:00
  • MJED 4422/2023 ze dne 22. 11. 2023 – pronajmout pozemek pod chatou č.e. 24, parc.č. 1770, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2 v rekreační oblasti v k.ú. Jedovnice – podrobnosti na úřední desce.
  • MJED 4423/2023 ze dne 22. 11. 2023 – pronajmout pozemek parc. č. 2115/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 211 m2 a 2115/1 o výměře 581m2 v k. ú. Jedovnice – podrobnosti na úřední desce.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 7. 12. 2023 do 15:00 hodin na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci „Formuláře ke stažení – majetek obce“. Bližší informace na Úřadu městyse Jedovnice, dveře č. 5 – Hana Hrušková, tel.: 516 528 214.


UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...