Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

Oznámení úřadu městyse
29. 11. 2023 18:35

Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 847 ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Jedovnice, zapsaného u katastrálního úřadu Blansko na LV č. 1 pro obec Jedovnice.

Podrobnosti jsou vyvěšeny na úřední desce.

Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 15. 12. 2023 do 11:00 hodin na předtištěném formuláři, který najdete na stránkách městyse Jedovnice v sekci „Úřad – Formuláře ke stažení – Majetek obce“.


UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...