Participativní rozpočet – navrhněte, co v Jedovnicích letos vybudovat za 500 000! Sběr nápadů do konce února!

Oznámení úřadu městyse
21. 2. 2024 19:00

Vážení občané, i pro letošní rok schválili zastupitelé městyse Jedovnice částku 500.000 Kč, o jejímž využití budete rozhodovat vy sami.

Novinkou oproti loňskému roku je letos možnost podávat i samotné nápady na to, kam peníze investovat. Zkrátka chceme, aby občané sami iniciovali projekty, na které by peníze rádi využili.

Také chceme letos zahájit celý proces co nejdříve, aby se ještě v tomto roce stihl vítězný návrh bez problémů realizovat. Loňský vítěz, tedy workoutové hřiště, se začalo budovat v době, kdy už chladné zimní počasí práce dost komplikovalo. Poslední prvek byl dodán 28. 12. 2023. Povrchy budou ještě upraveny v jarních měsících. Hřiště je ale možné užívat již nyní.

Co můžete navrhovat?

  • Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí a podobně.
  • Návrh musí být veřejně prospěšný a musí se týkat jen budov a pozemků, které jsou ve vlastnictví obce.
  • Každý občan Jedovnic od 15 let může podávat své nápady, co za danou částku zrealizovat.
  • U podaných návrhů bude posuzována proveditelnost. Tedy zda realizaci nebrání nějaká technická či právní překážka, případně jiný záměr městyse. Jde také o to, aby bylo možné návrh realizovat během roku 2024.

Rada městyse zvolila následující postup Participativního rozpočtu pro rok 2024:

  • 1. kolo – do konce února (tzn. do 29. 2. 2024 včetně) vyzýváme občany k podávání námětů na využití peněz z participativního rozpočtu.

Svoje nápady zasílejte e-mailem na adresu knihovna@jedovnice.cz nebo doručte do knihovny osobně – vhoďte do připravené krabice označené Participativní rozpočet. Pokud možno k návrhu přidejte fotografii místa, kde by váš návrh měl být realizován – nebo aspoň zamýšlené místo přesně popište.

  • 2. kolo – do 15. 3. 2024 včetně proběhne hlasování občanů o podaných námětech.

Před hlasováním budou vyřazeny ty, které nejsou realizovatelné. Vyberou se tři návrhy s největším počtem hlasů.

  • 3. kolo – do konce března (tzn. do 31. 3. 2024 včetně) proběhne poslední hlasování mezi třemi vybranými nápady. Vítězí nápad, který obdrží od občanů nejvíc hlasů.

 

Rada městyse Jedovnice

Přílohy:

UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...