Zasedání zastupitelstva městyse

Oznámení úřadu městyse
21. 2. 2024 21:15

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v úterý 27. února 2024 v 18.00 hodin v sále kulturního domu.

Program:

 1. Kupní smlouva na nákup nákladního vozidla FUSO Canter
 2. Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko
 3. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse (SK, Římskokatolická farnost)
 4. Smlouva pro stavbu „II/373, 379 Jedovnice křižovatka u ČS“ se Správou a údržbou silnic JMK
 5. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků areálu VDJ Větřák se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí
 6. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090014967 (u sběrnéhodvora) s EG.D., a.s.
 7. Smlouva o výstavbě pozemní komunikace k bytovým domům v ul. Legionářská s Projekt domy Jedovnice s. r. o.
 8. Výběr dodavatele zhotovení zpevněné plochy u smuteční síně
 9. Výběr dodavatele opravy terasy v Autokempu Olšovec
 10. Oprava schodů u kulturního domu
 11. Oplocení fotbalového hřiště
 12. Možnost nákupu pozemku p.č. 2456/4 (lokalita Pod Horkou)
 13. Rezignace na funkci šéfredaktorky Jedovnického zpravodaje
 14. Odměny členů zastupitelstva městyse
 15. Rozpočtové opatření č. 3/2024
 16. Různé


V Jedovnicích 20. 2. 2024

Ing. lrena Žižková v. r.
starostka městyse Jedovnice


  Prosím čekejte...