Kastrační program pro kočky a kocoury

Oznámení úřadu městyse
28. 3. 2024 16:38

Příspěvek na kastraci koček

Rada městyse Jedovnice na svém zasedání konaném 14. 3. 2024 schválila opatření k regulaci toulavých a opuštěných zvířat a definovala Pravidla poskytování finančního daru na kastraci koček a kocourů v městysi Jedovnice. Pro rok 2024 je pro této účel vyčleněno 20 000 Kč, příspěvek je primárně určen pro kastraci toulavých nebo opuštěných koček a kocourů, ale může být případně využit i pro kastraci domácích mazlíčků vlastněných obyvateli s trvalým pobytem v Jedovnicích. Příspěvek bude poskytován na kastraci kočky nebo kocoura v jednotné výši 500 Kč, a to nanejvýš pro tři zvířata ročně na jedno číslo popisné nebo orientační.

Podmínky poskytnutí příspěvku:
• žadatel – vlastník kočky/kocoura nebo „přechodný pečovatel“ o toulavou nebo opuštěnou kočku/kocoura má prokazatelně trvalý pobyt v Jedovnicích
• chov nebo nalezení kočky/kocoura probíhá na území městyse Jedovnice,
• žadatel nechal kočku/kocoura vykastrovat ve veterinární ordinaci VetKa v Jedovnicích, K Propadání 87, 679 06 Jedovnice

Kompletní Pravidla poskytování finančního daru na kastraci koček a kocourů v městysi Jedovnice najdete na www.jedovnice.cz v sloupci Městys – sekce Vyhlášky a nařízení. Tamtéž je ke stažení také formulář žádosti. V papírové podobě můžete formulář získat na podatelně a pokladně Úřadu městyse Jedovnice a ve veterinární ordinaci VetKa.

Rada městyse Jedovnice

Přílohy:
  Prosím čekejte...