Pokračování stavebních prací

Opravy inženýrských sítí a vozovek
28. 3. 2024 17:00

Kabelizace NN, střed – týden od 2. 4. do 5. 4. 2024

Pokračování výkopových prací a ukládání kabelů v Jiráskově ulici, postupné zadláždění, postupné přepojování.

Dokončovací práce na ulici Habeš (štěrková cesta), výkopové práce a kabelizace k domům 386 a 384, protlak pod Kotvrdovickým potokem.


Absolonova ulice – týden od 2. 4. do 5. 4. 2024

- výkopové práce, ukládání chrániček v komunikaci, zemní práce na odstraňování štěrkového podloží pod komunikací

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za trpělivost.


  Prosím čekejte...