Pokračování stavebních prací 15. 4. - 19. 4.

Opravy inženýrských sítí a vozovek
12. 4. 2024 18:50

Kabelizace NN, střed:

  • výkopové práce a ukládání kabelů v ulici Habeš směrem k cyklostezce na Kotvrdovice
  • pokračování prací v Jiráskově ulici po obou stranách
  • překop silnice od býv. Coopu ke garážím (ukládání kabelů)
  • postupné přepojování jedn. domů

Absolonova ulice:

  • úprava podloží komunikace a chodníků, ukládání chrániček VO a NN

Děkujeme za trpělivost a omlouváme se za komplikace se stavebními pracemi spojené.


  Prosím čekejte...