Pomoc dětem v regionu

Ostatní
17. 4. 2024 17:23

I v našem regionu chudoba vyčleňuje školáky z dětských kolektivů.

V okrese Blansko přibývá rodin, které nemůžou zaplatit dětem obědy ve škole, kroužky, školní výlety nebo tábory. Tyto děti pak vypadávají z dětských kolektivů, stávají se pasivnější, zhoršují se jim studijní výsledky.

V Charitě Blansko pomáháme rodinám a dětem především v sociálně aktivizační službě Podpora rodin Spolu a v azylovém domě Nová cesta. Podle našich zkušeností se s nedostatkem peněz na jídlo a na aktivity dětí potýkají hlavně rodiny, ve kterých je jen jeden rodič, většinou maminky. Ty i přes veškerou snahu často nezvládnou zaplatit nájem, energie, jídlo a vše další, co rodina k životu potřebuje. „Věci, které nejsou k životu úplně nutné, jako jsou právě i obědy nebo kroužky pro děti, přestávají být prioritou. Výjimečné akce jako jsou tábory nebo lyžařské kurzy, nejsou pak tyto rodiny schopné zaplatit vůbec. Je to pro ně velký finanční obnos v krátkém čase, navíc k tomu děti většinou potřebují i speciální vybavení,“ vysvětluje vedoucí Podpory rodin Spolu Lucie Ščudlová.

To je i případ dvou bratrů Michala a Martina z druhého stupně jedné základní školy na Blanensku. I když jim maminka doma vaří a chystá svačiny, jídlo během vyučování jim prostě nestačí. Někdy jsou ve škole až do tří hodin odpoledne a za tu dobu se už kluci v 6. a 8. třídě potřebují pořádně najíst. Paní Monika živí oba syny sama a zaplatit každý měsíc kolem 1000 Kč za obědy na každého ze synů si nemůže dovolit.

„V regionu je dost škol, které nevyužívají státem dotované obědy pro žáky z důvodu administrativní zátěže. Děti ze sociálně slabších rodin tak přestávají na obědy chodit a do školy si berou většinou jednoduchou svačinu,“ říká vedoucí charitní služby Podpora rodin Spolu Lucie Ščudlová. Bez kvalitního obědu se špatně soustředí zvláště starší děti s delším vyučováním, zhoršují se jim školní výsledky. „Ještě bolestivější je však pro ně sociální vyloučení, spolužáci se jim posmívají, jsou pro ně za „socky“,“ dodává Lucie Ščudlová.

Čas jídla je pro děti zároveň doba odpočinku, kdy si povídají, sbližují se. Tyto společné chvíle i dětem ze sociálních slabších rodin pomáhají zažít pocit, že jsou jako ostatní.

Na podporu dětí z rodin na hranici chudoby má Charita Blansko aktuálně kampaň Pomoc dětem nablízku. Jejím cílem je zajistit školní obědy, kroužky a další aktivity konkrétním dětem.

I vy se můžete přidat a dopřát dětem pocit, že někam patří.

Více informací najdete webu blansko.chari­ta.cz.

Přílohy:
  Prosím čekejte...