Pokračování stavebních prací v týdnu 13. 5. - 17. 5.

Opravy inženýrských sítí a vozovek
10. 5. 2024 18:03

Absolonova ulice:

  • výkopové a zemní práce, osazení dešťové vpusti u č.p. 404, pokládka potrubí a drenáže, úprava pláně od č.p. 753 k č.p. 404
  • výkopové práce a ukládání chrániček pro NN na straně budoucícho chodníku, chráničky mezi č.p. 461 a 404 (Energetika Boskovice)

Kabelizace NN, střed:

  • výkopové práce a ukládání kabelů NN a chrániček VO v ulici Habeš směrem k čerpací stanici, postupné přepojování jedn. RD a dodlažďování chodníků

Omlouváme se za komplikace se stavebními pracemi spojené a děkujeme za trpělivost.


  Prosím čekejte...