Pokračování stavebních prací v týdnu 27. 5. - 31. 5. 2024

Opravy inženýrských sítí a vozovek
24. 5. 2024 17:02

Kabelizace NN, obnova střed:

  • dokončování výkopových prací a ukládání kabelů NN v ulici Habeš směrem k čerpací stanici, postupné přepojování RD

Absolonova ulice:

  • úprava pláně od č.p. 404 k č.p. 753
  • dokončování pokládky obrub, pokládání dlažby u kontejnerového stání a parkovacích stání u č.p. 466, chodníku
  • úprava přípojek dešťových svodů od č.p. 411, 412 a 413

Děkujeme za trpělivost.


  Prosím čekejte...