Úřad městyse Jedovnice zveřejňuje záměry

Oznámení úřadu městyse
10. 7. 2024 18:00

MJED 3167/2024 ze dne 10. 7. 2024 – pronajmout pozemek parc. č. 2115/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 211 m2 a 2115/1 o výměře cca 350 m2.

MJED 3168/2024 ze dne 10. 7. 2024 – prodeje části pozemku p.č. 1043/1 o výměře cca 50 m2.

MJED 3169/2024 ze dne 10. 7. 2024 – prodeje části pozemku p.č. 1043/1 o výměře cca 33 m2.

Podrobnosti k jednotlivým záměrům jsou zveřejněny na úřední desce.

Přílohy:
  Prosím čekejte...