JEDOVNICKÉ RYBNÍKY

Prohlédněte si videa z rybolovů, protože nejlépe dokumentují práci rybářů a celou tuto akci, na kterou každý rok míří desetitisíce návštěvníků. Pokud si zvolíte video z roku 2010 (délka 20 min.), můžete se dozvědět i o historii rybníků.

Jedovnice jsou ve svém blízkém i dalekém okolí známé svými rybníky.

Doba jejich vzniku není přesně známa, ale rybářství má v Jedovnicích starou tradici, některé zprávy o výlovech jsou již z r. 1741.

Nejstarší zmínka o rybnících je z r. 1371, kdy vznikla vedle Jedovnic ves Budkovany a s ní se spojují Budkovanské rybníky. Na polích pod Harbechem byl založen r. 1437 rybník názvem Tunklovský. Několik století jsou staré i rybníky Dymák a Floriánek, tyto sloužily k pohonu mlýna a hutí. Další známý rybník byl Veselský a Dvorský, tyto byly zrušeny.

V minulosti sloužily rybníky jako laciný a jediný zdroj energie k pohonu strojů, ale hlavně byly využívány k chovu ryb. Z roku 1900 je první zpráva o výlovu rybníka Olšovce, který se koná dodnes v měsíci říjnu. Rybníky Olšovec a Budkovan jsou od r. 1931 v majetku obce, v roce 1967 byl rybník Olšovec prohlášen rybníkem rekreačním. Rybník Budkovan byl upraven a místo jednoho rybníka vznikly tři, s názvy Budkovan, Vrbový a Dubový.

Od r. 2002 má rybníky pronajaty společnost Olšovec, s.r.o., která je zároveň provozovatelem kempu stejného jména.

Rybník Olšovec se stal vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. V jeho okolí vyrostla řada chat a táborů. Počty návštěvníků zvláště za hezkých letních měsíců stále vzrůstají.

Jména dnešních rybníků: Olšovec, Budkovan, Dubový, Vrbový, Dymák.

Výlov rybníku Olšovec 2023 – Pavel Zezula. Děkujeme.


Foto rybolov – Břetislav Kříčka


Foto rybolov 2015 – Stanislav Chlup


Foto Rybolov 2011


Foto Rybolov 2010

  Prosím čekejte...