RUDICE A OKOLÍ

Rudice je obec s železářskou a hornickou tradicí, jejíž vznik sahá až do roku 1247. Leží ve střední části Moravského krasu v nadmořské výšce 490 až 530 m.

Okolí Rudice patří k nejromantičtějším místům v Moravském krasu. Největší přírodní zajímavostí je bezesporu 12 km dlouhý jeskynní systém Rudického propadání s naší nejhlubší suchou propastí (-153 m). Jeskyně je vytvořena Jedovnickým potokem, který se propadá v aktivním ponoru slepého údolí nedaleko Rudice a vyvěrá u Býčí skály v Josefovském údolí nedaleko Adamova. Jeskynní systém vede přímo pod obcí (pod částí Tumperk) a tzv. Rudický dóm je situován téměř přesně pod Dělnickým domem.

Webové stránky obce Rudice

Větrný mlýn

Součástí je i turistické informační centrum a stálá expozice:

  • speleologie
  • mineralogie
  • historie hutnictví a hornictví v rudici
  • historie obce
  • ukázky dobového bydlení

Rudické propadání

Rudické propadání je nejmohutnější propadání Moravského krasu a se svojí délkou více jak 12 km druhým nejdelším v České republice. 

Nejmocnější příkrov devonského vápence dal vzniknout 153 m hluboké Rudické propasti, která je naší nejhlubší podzemní propastí. Podzemní tok Jedovnického potoka, spadající do hloubky 86 m soustavou vodopádů (nejvyšší v ČR, měří 35 m), svojí dynamičností vytvořil vysoké podzemní kaňony, mohutné dómy, ale i místa těžko průstupná. 

Nad podzemním tokem se ve více jak stometrové výšce nachází labyrint komínů a horizontálních chodeb, které jsou společně s bohatou sintrovou výzdobou důkazem neustálého procesu krasovění. 

Probíhající výzkum dosud nevydaných tajemství navazuje na bohatou historii objevování rudického podzemí, které patří k nejdramatičtějším v dějinách průzkumu Moravského krasu. První objevitelské úspěchy zaznamenal starohrabě Hugo Salm již v roce 1802.

Webové stránky

Kaple Sv. Barbory

Moderní sakrální stavba byly vybudována mezi lety 1999 a 2002.

Nebyl nalezen žádný obrázek

Lom Seč

Bývalý lom je přírodní památkou, v minulosti se zde těžebně využíval - k těžbě jílů a písků od poloviny 20. století do roku 1993. Navíc k němu přiléhal schválený dobývací prostor o dvojnásobné velikosti.

  Prosím čekejte...