KULTURNÍ SPOLKY A KAPELY

Jedovnice již v minulém století byly střediskem mezi okolními obcemi a to nejen co do velikosti, ale i podle probouzejícího se vlastenectví.

V současnosti žijí Jedovnice bohatým kulturním a společenským životem, k čemuž přispívá velké množství společenských, zájmových a sportovních organizací.

Partnerským městem naší obce je město Aschheim, ležící v Němečku nedaleko Mnichova. Smlouva o partnerství byla podepsána v červnu 1999 v Jedovnicích a na jaře 2000 následoval podpis v Aschheimu.

Vlastimil – ochotnický divadelní soubor

Vlastimil byl založen v roce 1863 jako čtenářsko-zpěvácký spolek.

Za obnovení své činnosti a zachování tradice vděčí spolek Vlastimil největší osobnosti jeho novodobé historie, bývalému řediteli Základní školy, panu Františku Štychovi. Nyní je předsedkyní spolku paní Vlasta Daňkova. V současnosti má ochotnický spolek více než dvacet členů, které spojuje láska k amatérskému divadlu, kamarádství a smysl pro humor.

Vlastimil pořádá během roku několik divadelních představení, pravidelně od roku 1998 pořádá divadelní bály, které patří k vrcholům plesové sezóny a při nápaditých a humorných vystoupeních se baví beznadějně vyprodány sál jedovnického kulturního domu.

Facebookový profil

Píseň – ženský pěvecký sbor

Vznikl v roce 1980, založen byl manžely Javorskými. Celých 40 let fungoval sbor pod vedením Magdaleny Javorské. V současnosti zpívá ve sboru přibližně 30 žen a dívek z Jedovnic a okolí, od roku 2022 pod vedením dirigentky sboru Ivety Moťkové.

Facebookový profil

Olšověnka – dechová kapela

Vznikla v r. 1981 z žáků tehdejší LŠU v Jedovnicích. Tehdy mladá dechovka začala vystupovat na všech kulturních a společenských akcích regionu pod vedením ředitele LŠU p. Jiřího Gundackera, prvním kapelníkem byl p. Petr Jež. Brzy se dostavily první úspěchy na různých soutěžích a festivalech. Následovaly cesty do zahraničí a dechovka získala velkou popularitu nejen doma , ale i v zahraničí. Olšověnka vydala ve spolupráci s vydavatelstvím Surf dva hudební nosiče.V současné době se orchestr věnuje také taneční hudbě a je schopen zahrát skladby pro velký taneční orchestr. Uměleckým vedoucím je pan Mgr. Jaroslav Zouhar, kapelníkem Ing. Jaroslav Šíbl. S orchestrem vystupují zpěváci Helenka Pernicová a Pavel Sedláček.

web: www.olsovenka.cz

Spolek Bivoj a dechová hudba Bivojanka

Spolek byl založen jako mládežnické občanské sdružení v roce 1997, jeho hlavním cílem je vyplnění volného času děti a mládeže obnovením zašlých tradic. K tomuto účelu využívá i vlastní dechovou kapelu Bivojanku, která byla založena o dva roky dříve. Mezi aktivity spolku patříly akce jako stavění máje, koncerty u rybníka Olšovce ke Svátku matek, dožínky v létě, pořádání plesu Bivojanky, vánočního koncertu, koleda na Tři krále, jejíž výtěžek je věnován na charitativní účely. Dlouholetým uměleckým vedoucím byl bývalý ředitel ZUŠ Jedovnice pan Jiří Gundacker.

web: www.bivojanka.cz

  Prosím čekejte...