STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Strategický plán rozvoje je jedním ze základních koncepčních a rozvojových dokumentů obce. Pomáhá místní samosprávě při rozhodování o investicích s ohledem na dlouhodobé cíle v oblasti sociální, ekonomické i environmentální politiky. Jeho smyslem je plánování rozvoje, podpora aktivit a projektů tak, aby se navzájem posilovaly, pomáhá sladit zájmy různých aktérů působících v území. Definuje hlavní směry budoucího vývoje obce tak, aby byl smysluplný, efektivní a udržitelný.


Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice 2023 – 2030 - odkaz ke stažení PDF

Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice na období 2023 – 2030 byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva městyse Jedovnice v úterý 3. října 2023.

Kontakt: spr@jedovnice.cz


Prezentaci z besedy ke strategickému plánu rozvoje městyse Jedovnice, která proběhla 29. června v kinosále, si můžete prohlédnout zde. Prezentace obsahuje vybrané výstupy z demografické charakteristiky obce, výsledky dotazníkového šetření a pocitové mapy.

Pocitovou mapu Jedovnic si můžete prohlížet na tomto odkazu:

https://mapy.tharok.cz/jedovnice/

Do mapy již nelze přidávat pocity, ale je možné si prohlížet jednotlivá místa, která občané do mapy umisťovali, včetně podrobnějších komentářů.

Pro zobrazení komentářů stačí kliknout na vlaječku přímo v mapě, nebo na konkrétní pocit v seznamu napravo. Pod seznamem pocitů pak můžete prostřednictvím lišty s čísly stránek přecházet mezi jednotlivými stránkami a prohlédnout si tak všechna vložená místa.

  Prosím čekejte...