JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

Jednou za dva měsíce vychází tištěný Jedovnický zpravodaj, černobílý časopis formátu A5. Obsahuje informace z rady a zastupitelstva a jejich usnesení, informace z Úřadu městyse Jedovnice, dále příspěvky k historii obce, pozvánky na kulturní a sportovní akce, informace o činnosti místních škol i dalších organizací a spolků. Občané mohou do JZ zaslat příspěvky, které se týkají života v Jedovnicích (např. zajímavý postřeh, vzpomínka, poděkování apod.). Lze sem zadat i placenou inzerci.

Nebudou zveřejňovány příspěvky:

  • anonymní,
  • týkající se soukromých sporů, které nesouvisejí s obecní tématikou,
  • vulgární nebo urážlivé.

Podrobná Pravidla pro vydávání Jedovnického zpravodaje včetně ceníku inzerce najdete zde.

Všechny příspěvky je nutno zaslat do termínu uzávěrky. Datum uzávěrky je vždy uvedeno v tiráži předchozího čísla a zveřejňuje se také na webových stránkách obce a v Textžurnále.

Adresa redakce je:
Knihovna Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 311, e-mail: zpravodaj@jedovnice.cz, tel.: +420 723 205 6­22.

Členové redakce: Kateřina Petrovićová, Hana Šperková, Soňa Plchová.

Příspěvky je možno zasílat ve Wordu (*.doc, *.docx) na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz (případně osobně předat v písemné podobě na podatelně úřadu nebo v místní knihovně). Fotografie nevkládejte do Wordu, ale zasílejte jako přílohu e-mailu (ve formátu jpg).

Placenou inzerci přijímá referentka poplatků a školství ÚM Jedovnice, tel.: +420 516 528 2­13, e-mail poplatky@jedovnice.cz.

  Prosím čekejte...