VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ

Podmínky vydávání parkovacích karet
Ceník městyse Jedovnice za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích městyse Jedovnice ve vyhrazených místech placeného stání
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje OZV č. 5/1995 a novela vyhlášky č. 5/1998 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ, ŠD a ŠK
Provozní řád dětského hřiště Olšovecká
Provozní řád multifukčního hřiště
Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Směrnice pro činnost kamerového systému městyse Jedovnice
Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice
Plán rozvoje sportu městyse Jedovnice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o pořádání o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných společenských akcí k zajištění veřejného pořádku
Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
Pravidla Jedovnického infokanálu
Provozní řád pro obecní budovu v Chaloupkách
OZV č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
Řád veřejného pohřebiště městyse Jedovnice
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se ruší některé OZV
OZV č. 4/2016, kterou se ruší OZV č. 2/2008, kterou se mění OZV č. 8/1995 Provozní řád rekreační oblasti Jedovnice
Řád rekreační oblasti
Provozní řád terénních úprav v lokalitě bývalé skládky v k. ú. Kotvrdovic
OZV č. 2/2016 kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním poplatku z VHP
OZV č. 1/2016 kterou se ruší OZV č. 11/1999 o zřízení FRB
Tržní řád - nařízení městyse č. 1/2013

UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...