TŘÍDĚNÝ ODPAD

Tříděný odpad:

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1× za měsíc. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

Umístění nádob na tříděný odpad

Upozornění pro živnostníky – podnikatele (původce odpadů)

Obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných – živnostníků, s.r.o. a dalších):

  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí
  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, může obecní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Veškerý odpad vyprodukovaný těmito subjekty lze ukládat na Sběrném dvoře Jedovnice, pouze na základě písemné smlouvy s obcí.

  Prosím čekejte...