KOMUNÁLNÍ ODPAD

Aktuality - komunální odpad

Nebyl nalezen žádný záznam.

Odpadové hospodářství v Jedovnicích – co se změní v roce 2023?


Změna ve sběru plechovek od nápojů

Ty se nově dávají do žlutých kontejnerů, tedy společně s PET lahvemi a obaly od nápojových kartonů Tetrapak.

Žluté kontejnery se nachází na každém sběrném odpadovém hnízdě po obci.

Drobné kovy se odevzdávají na sběrném dvoře odpadů.


Změna dne vývozu odpadů

Místo čtvrtka se od ledna 2023 budou popelnice nově vyvážet v pátek, 14denní interval vývozu zůstává zachován.

První svoz v novém roce tedy proběhne v části Chaloupky v pátek 6. ledna, v části Městečko v pátek 13. ledna.

Svoz popelnicí bytových domů probíhá i nadále každý týden – nově v pátek.

Podrobný rozpis je zveřejněn v příloze.


Sběrný dvůr až do odvolání (přes zimu) nebere suť.

Vyúčtování odpadů najdete ZDE (položka číslo 20)

Upozornění pro živnostníky – podnikatele (původce odpadů)

Obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných – živnostníků, s.r.o. a dalších):

  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí
  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, může obecní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Veškerý odpad vyprodukovaný těmito subjekty nelze ukládat ani na Sběrném dvoře Jedovnice.


Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1× za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.

UŽITEČNÉ ODKAZY


  Prosím čekejte...