KOMUNÁLNÍ ODPAD

Aktuality

Nálepky na popelnice
19. 6. 2024

Nálepky na popelnice

Prosíme občany, kteří platili poplatky na odvoz odpadu převodem na účet, aby si na radnici co nejdříve vyzvedli nálepky na popelnice a těmi označili své popelnice. 

Děkujeme.

Komunální odpad
Číst více

Odpadové hospodářství 2024 v Jedovnicích - rozpis vývozů.

svoz-odpadu-jedovnice-2024-1.jpg (3.15 MB)


Vyúčtování odpadů najdete ZDE (položka číslo 20)

Upozornění pro živnostníky – podnikatele (původce odpadů)

Obecní úřady jsou oprávněny kontrolovat u původců (např. osob samostatně výdělečně činných – živnostníků, s.r.o. a dalších):

  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí
  • zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

V případě zjištění porušení uvedených povinností, tedy při využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí nebo v případě nezajištění využití nebo odstraňování odpadů, může obecní úřad uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

Veškerý odpad vyprodukovaný těmito subjekty lze ukládat na Sběrném dvoře Jedovnice, pouze na základě písemné smlouvy s obcí.

  Prosím čekejte...