Chodníky u okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 - Jedovnice

Dotace
2. 10. 2023 17:21

Cílem projektu je výstavba a rekonstrukce chodníků u okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 v Jedovnicích. Součástí projektu jsou stavební úpravy nástupišť autobusové zastávky, bezbariérové přechody pro chodce a nasvětlení dopravního prostoru. Dojde tak ke zkvalitnění infrastruktury pro pěší a k vytvoření uceleného systému pěších komunikací.

Přílohy:
  Prosím čekejte...