TEXTŽURNÁL NA KTV

Nový ceník placené reklamy na JIK a webových stránkách městyse

Součástí nově schválených Pravidel Jedovnického infokanálu je i nový ceník placené reklamy. Ceny jsou níže uvedeny včetně DPH.

a) 1 TV stránka v Jedovnickém textužnálu stojí 250 Kč za 3 – 7 dnů nebo 125 Kč do 2 dnů.
b) V případě požadavku na souběžné zveřejnění i na webových stránkách městyse pak dvojnásobek.
c) Každá započatá minuta dodaného hotového reklamního videa do Jedovnického videožurnálu stojí 250 Kč.


Textžurnál je textová smyčka, která je vysílána v jedovnickém kabelovém rozvodu na kanále č. E27, který je vyhrazen pro Jedovnický infokanál. Textžurnál obsahuje rubriky: Placená reklama, Inzerce, Úřední deska, Zprávy z radnice, Oznámení, Kultura, Školní okénko, Smuteční oznámení, Sport, někdy i Fotoseriál.

Vysílání probíhá denně od 18:00 do 10:00 hod následujícího dne. Hlavní aktualizace je provedena v pondělí v 18:00 hod., vedlejší pak ve čtvrtek rovněž od 18:00 hod. Denně jsou zařazovány aktuality (ztráty a nálezy, výpadky el. sítě nebo vodovodu, mimořádné informace).


Inzeráty, oznámení nebo příspěvky můžete dodat:

  • nejlépe E-mailem na infokanal@jedovnice.cz a to přímo v těle zprávy nebo jako přílohu ve Wordu. E-maily většinou čteme odpoledne a odpovídáme na ně potvrzením o přijetí
  • telefonátem v běžné pracovní době na +420 516 528 2­13, kde vedoucí oddělení školství a kultury paní Bc. Monika Plíšková zprávu zaznamená a předá ji do redakce
  • u Bc. Moniky Plíškové v přízemí vpravo na úřadu městyse, pokud chcete zprávu předat osobně
  • do spony na dveřích redakce, která sídlí v přízemí úřadu městyse vlevo /dv. č. 12/, pokud osobní předání není nutné. Za dobu fungování infokanálu se odtud zatím nikdy nic neztratilo.

Zprávy je nejlépe dodat e-mailem na již uvedenou adresu infokanal@jedovnice.cz. Každou doručenou zprávu potvrzujeme, takže máte jistotu, že byla zveřejněna.


Pravidla pro uveřejňování článků na Infokanále:

  • Mimo sdělení úřadů, škol, organizací a spolků budou od občanů uveřejněny pouze slušné, ověřené a podnětné články, které na nikoho neútočí.
  • Rozsah článků od občanů – max. 1 TV stránka textu + max. 2 TV stránky fotek týdně.
  • V případě sporu o zveřejnění rozhodne do druhého dne rada městyse.
  • Všechny zprávy se podávají na Infokanál den před požadovaným večerním zveřejněním, v 18:00 hod. v neodkladném případě do 14:00 hod. téhož dne.

Textžurnál a Videožurnál připravuje redakce Jedovnického infokanálu, která sídlí na úřadě městyse v přízemí vlevo (dv. č.12). Redakce pracuje externě, tj. nepravidelně a mimo běžnou pracovní dobu. Kontaktovat ji můžete nejlépe e-mailem infokanal@jedovnice.cz – emaily čteme až odpoledne. Během běžné pracovní doby může volat tel.: +420 516 528 2­13 – Bc. Monika Plíšková. Šefredaktorem je Ing. Josef Matuška.


Provozovatelem informačního kanálu je společnost 3C spol. s r. o.,
sídlo Myslivní 21, Brno, PSČ 614 00, IČO: 005328819.

Adresa pro doručování: Myslivní 21, Brno PSČ 614 00, kontakt: tel.: +420 547 382 4­74, e-mail: tvtechnika@seznam.cz
Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Prosím čekejte...