Úhrada poplatků pro rok 2024

Oznámení úřadu městyse
15. 4. 2024 17:25

Vážení občané,

od 01. 01. 2024 nabyly účinnosti tyto nové Obecně závazné vyhlášky, které Zastupitelstvo městyse Jedovnice schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2023:

 • č. 4/2023, o místním systému odpadového hospodářství,
 • č. 5/2023, o poplatku z pobytu,
 • č. 6/2023 o poplatku za užíváni veřejného prostranství,
 • č. 7/2023 o poplatku ze psů.   

Změny se týkají těchto oblastí:  

Splatnost: pro všechny poplatky nově do 31. 5.

Sazby poplatků:  

 • Odpady 900 Kč/poplat­ník/rok nebo za nemovitost bez trvalého pobytu
 • Poplatek z pobytu 25 Kč/os/každý započatý den s výjimkou dne počátku pobytu
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství (m2/den):
  • a. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč,
  • b. za umístění stavebních zařízení 5 Kč,
  • c. za umístění skládek (např. zeminy, stavební sutě, dřeva atd.) 5 Kč
  • d. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,
  • e. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč.
 • Poplatek ze psů:  
  • 400 Kč/pes/kal.rok  
  • 600 Kč/druhý a každý další pes téhož majitele  
  • 1000 Kč/pes/kal. rok/bytový dům  
  • 1500 Kč/druhý a každý další pes téhož majitele/bytový dům  
  • 200 Kč je-li držitelem psa osoba starší 65 let                          
  • 300 Kč druhý a každý další pes téhož majitele/osoby starší 65 let

I nadále se platí poplatek za KTV ve výši 1 000 Kč/rok, splatnost jako ostatní poplatky, tedy do 31. 5. 2024.

Platby: preferována platba převodem na č. účtu 927631/0100, V. S.: každému přidělen individuálně, S. S.: číslo popisné.

!! POZOR!! Nově budou platby za každého poplatníka hrazeny pod vlastním variabilním symbolem! Je tedy nutno informovat se o V. S. na podatelně úřadu městyse, na tel. čísle 516 528 213, nebo na e-mailové adrese poplatky@jedovnice.cz.

Přílohy:
  Prosím čekejte...