Participativní rozpočet 2024 - 2. kolo (500.000 Kč)

Oznámení úřadu městyse
1. 4. 2024 16:00

Výsledky 1. kola (ukončeného):

Nápady tentokrát vzešly přímo od občanů, zapojilo se jich 35, někteří předložili více návrhů. Všem děkujeme.

Celkem se sešlo 26 různých podnětů. Z nich bylo po posouzení proveditelnosti v roce 2024 vybráno 9.

Z nich ve 2. kole budou vybráni 3 finalisté s nejvyšším počtem hlasů.

Hlasování je určeno pro občany Jedovnic od věku 15 let. Každý má pro každé kolo jen 1 hlas.

Ve 2. a 3. kole se může hlasovat buď on-line na webu obce, nebo „papírově“ v místní knihovně.

Hlasování pro 2. kolo bude ukončeno v pondělí 15. dubna.

Ve 3. kole bude z finalistů vybrán vítězný návrh, určený k realizaci.

Hlasování pro 3. kolo bude ukončeno v úterý 30. dubna.


Návrhy, postupující návrhy do 2. kola:

1) Oprava schodiště ke kulturnímu domu (9 nominací)

2) Obnova interiéru kulturního domu – stoly, židle, podlaha, obložení (3 nominace)

3) Dětské hřiště za kulturním domem – nové hrací prvky (2 nominace)

4) Doplnění vybavení kuchyně v Chaloupkách (2 nominace)

5) Oprava schodů ke kostelu a hřbitovu (2 nominace)

6) Smuteční obřadní síň – oprava vnějšího pláště (1 nominace)

7) Oprava zábradlí kolem rybníka (1 nominace)

8) Oprava střechy čp. 44 (u Havlíčka) (1 nominace)

9) Oprava komunikace na Větřáku u bytovek čp. 529, 808 (1 nominace)

Hlasování probíhá zde. (Před hlasováním budete vyzváni k ověření pomocí tel. čísla.)


Pro rok 2024 vyřazené návrhy pro některý z těchto důvodů:

· rozsah nákladů na realizaci výrazně překračuje výšku participativního rozpočtu

· z časových důvodů nerealizovatelné v roce 2024

· nutnost nejdříve vypracovat projekt

· návrh není v souladu s dlouhodobou koncepcí

10) Oprava fasády kulturního domu 2×

11) Úprava pěšinky po břehu rybníka ke kempu 2×

12) Zvýšení počtu parkovacích míst na Kopci 1×

13) Výtah na zdravotním středisku (obec není majitelem budovy) 1×

14) Úprava výsadby před smuteční obřadní síní 1×

15) Vyasfaltování hráze u Budkovanu 1×

16) Vodotrysk, fontána, minivodopády na Barachově 1×

17) Oprava fasády radnice 1×

18) Vybudování pomníku obětem světových válek 1×

19) Oprava komunikace v Podhájí včetně opravy mostku 1×

20) Asfaltový pumptrack – cvičná dráha pro singletrail 1×

21) Úprava parku TGM 1×

22) Kontejnery na tříděný odpad – zvýšení počtu, revitalizace jejich okolí 2×

23) Vyznačení stání na parkovací ploše mezi ulicí K Propadání a Wanklovou 1×

24) Úprava strmého úseku cesty spojující konec ulice Nad rybníkem s Barachovem 1×

25) Oprava pěší stezky k základní škole z Barachova (od čp. 117) 1×

26) Chodník od autobusové zastávky v Chaloupkách k čp. 357 1×

Přílohy:
  Prosím čekejte...