Místní energetická koncepce městyse Jedovnice

Dotace
20. 5. 2024 17:25

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU, Národní plán obnovy.“

Projekt: Místní energetická koncepce městyse Jedovnice, 4189000101

Cíl projektu: Dotace je určena na zpracování místní energetické koncepce.
Hlavním výstupem místní energetické koncepce by měl být návrh optimálního komplexního řešení, v podobě formulace Energetického akčního plánu, jehož obsahem by měl být přehled konkrétních opatření vhodných pro uskutečnění jednotlivých vybraných řešení formulovaných v „zásobníku“, včetně specifikace:
• technických aspektů,
• investičních nákladů,
• zdrojů pro financování (využití dotačních titulů),
• časový harmonogram

Přínos projektu: Místní energetická koncepce a její Energetický akční plán bude sloužit zejména pro rozhodování místní samosprávy při řešení nakládání s energií, včetně optimalizace spotřeby, a to jak v rámci příslušné lokality jako celku, tak specificky v rámci majetku městyse s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.

Přílohy:
  Prosím čekejte...